એકવાર☝ કલ્પના😰 તો કરી જુવો..!

દફતર🎒 લઈને દોડવું🚶…!

તૂટેલી♨ ચપ્પલ👞 નું જોડવું…!!

નાશ્તા🌮🍟 ના ડબ્બાઓ🍜…!

શર્ટ👕 પર સહીના✒ ધબ્બાઓ💥💥…!!

ખોબે🤗 ખોબે પીવાતું😥 પાણી💦…!

રીસેસ👬👫 ની વિશેષ☝ ઉજાણી🎉🎊…!!

બેફામ😂 રમાતા⛹ પકડ🏃દાવ…!

ઘૂંટણ🛐એ પડતા આછા ઘાવ💥💥…!!

બાયોં🙇 થી લુંછાતા ચેહરા🙈…!

શેરીઓમાં🚴 અસંખ્ય ફેરાં🚶🚶…!!

ઉતરાણ🎐ની રાત🌃 જાગી😥…!

પકડાયલા☝ પતંગ♠♦ની ભાગી🎭…!!

ભાડાં💰 ની સાયકલ🚲 નાં ફેરાં🚵…!

મહોલ્લાના🏘 ઓટલા🏛 પર ડેરા👬…!!

મંજી⚽ ની રેલમ😄છેલ…!

ગીલ્લી🏑ડંડા🏏 નો એ ખેલ😊…!!

ચાર⚃ ઠીકડી💢 ને આટા♾પાટા…!

લાઈટના💡 થાંભલે🚦 ગામગપાટા…!!

વરસાદે🌧 ભરપૂર☝ પલળવું😨…!

ખુલ્લા⛹પગે રખડવું🏃🏃…!!

બોર🍊આમલી🌭 નાં ચટાકા😛…!

પીઠ👤 પર માસ્તર🤓 ના ફટાકા👊👊…!!

બિન્દાસ્ત😉 ઉજવાતું🎉 વેકેશન🤗…!

નાં❌ ટ્યુશન📒📖 નાં❌ ટેન્શન😞…!!

વાત😎 સાચી☝ લાગી😊…!!
કે નહિ❌ મિત્રો👬…!!!!

બધું☝ ભૂલાઈ ગયું🤔…!!

આ મોર્ડન👲 લાઈફ❤ની લાઇન🚶🚶🚶માં…!!

કેવાં☝ હતાં આપણે બધાં 😊 પાસે-પાસે?
જો 🙄ને નીકળી ગયા સહુ☝ જીંદગીના🌍 પ્રવાસે🏇..!

માળો🕸 બનાવવામાં એવા☝ મશગુલ😯 થઇ ગયા;
ઉડવા😇 માટે☝ પાંખ🕊 છે એજ ભૂલી🤔 ગયા..!!

Comments
Loading...