સાતમ આઠમ નો કંઈ પ્લાન નથી બનાવ્યો આ રહ્યા રાજકોટના ૧૪ સ્થળો

    સાતમ આઠમ નો કંઈ પ્લાન નથી બનાવ્યો આ રહ્યા રાજકોટના ૧૪ સ્થળો

    On

      વેકેશન માણો રાજકોટ નજીકના બેસ્ટ પિકનિક સ્થળોએ આ જગ્યાઓએ કલાકમાં પહોંચી શકાય! બૌદ્ધ ગુફાથી માંડી, વૈભવી મહેલ, પૌરાણિક મંદિરો, આબુની યાદ અપાવતા ડુંગરાની મુલાકાત લેવા જેવી છે… જન્માષ્ટમીના તહેવારમાં બહાર ફરવાના જેમણે કોઈ પ્રોગ્રામ કર્યા નથી એમના માટે રાજકોટથી એક-બે કલાકના…