બરમુડા ત્રીકોણ નું હજુ સુધી ન ઉકેલાયેલું રહસ્ય

બરમુડા ત્રીકોણ નું હજુ સુધી ન ઉકેલાયેલું રહસ્ય

On

આજે આપણું વિજ્ઞાને ઘણી પ્રગતિ કરી લીધેલી છે પરંતુ આજે પણ એવા ઘણા રહસ્યો છુપાયેલાં છે જેની બુદ્ધિ હજુ સુધી ઉકેલાઈ નથી. અને કદાચ કોઈ દિવસ ઉકેલાય પણ નહીં. એમાં નું જ એક છે બરમુડા ત્રીકોણ. બરમુડા ત્રીકોણ વિશે કહેવાય છે કે…

જાણો એવા કુંડ વીશે જે આપતી આવ્યા પહેલા જ આપી દે છે સંકેત

જાણો એવા કુંડ વીશે જે આપતી આવ્યા પહેલા જ આપી દે છે સંકેત

On

આપણો દેશ એ એક રહસ્ય થી ઘેરાયેલો દેશ છે દરેક રહસ્યો નું એક આગવું મહત્વ અને ભવ્ય ઈતિહાસ છે. આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ “ભીમકુંડ” વીશે. આપણા દેશ માં એક એવો કુંડ છે જે દેખાવમાં તો સર્વ સામાન્ય કુંડ જેવો કુંડ…