આજે લાખો દિલોની ધડકન છે આ ફોટામાં નાચતો બાળક, તમે ઓળખ્યો કે નહિ?

આજે લાખો દિલોની ધડકન છે આ ફોટામાં નાચતો બાળક, તમે ઓળખ્યો કે નહિ?

On

જો તમે સક્સેસફુલ વ્યક્તિઓની વાત કરો કે જેઓ અત્યારે આસમાન પર પહોંચી ગયા છે અને તેના બેકગ્રાઉન્ડ વિશે જાણવાની કોશિશ કરો જો તમને ખબર પડે જ છે લગભગ સક્સેસફુલ લોકોએ ખૂબ ભોગ આપીને એ લેવલ સુધી પહોંચ્યા છે. અમુક મિડલક્લાસ માટે તો…