ટીવી શો સાવધાન ઈંડિયા ને રાતો રાત બંધ કરવાનો નિર્ણય?

    ટીવી શો સાવધાન ઈંડિયા ને રાતો રાત બંધ કરવાનો નિર્ણય?

    On

    સાવધાન ઈંડિયા ને બંધ કરવાની ખબરો થી ટીવી જગતમાં હડકંપ મચી ગયો છે. અને ઘણા લોકોના રોજગાર ઉપર ખતરો આવી ગયો છે. ટીવી ના પળદે આશરે છ વર્ષ થી ચાલી રહેલો ફેમસ ક્રાઈમ શો સાવધાન ઈંડિયા ને અચાનક બંધ કરવાનો ફેસલો લેવાયો…