ઘરડા પિતાને રેસ્ટોરેન્ટમાં જમવા લઈ જાય છેં, બંન્ને સામસામે “જમતા” હોય છે, અચાનક “વૃધ્ધ” વ્યકિતથી દાળની વાડકી ઢોળાય છે, તેમનુ પેન્ટ અને શર્ટ દાળવાળું થઈ જાય છે, રેસ્ટોરેન્ટમાં હાજર દરેકના મોઢા વંકાય છે, પણ પિતાપુત્ર શાંતિથી તેમનું જમવાનું પુરૂ કરે છે. જમ્યા પછી પુત્ર પિતાને વોશબેઝીન પાસે લઈ જઈને હાથ ધોવડાવી, તેમના શર્ટ પેન્ટને સાફ કરીને માથુ અોળી આપીને ચશ્માં કાન પર ગોઠવી આપે છે.

ગ્રાહકો ડોક તાણીને આ ક્રિયા થતી જોઈ રહયા હોય છે.

પુત્ર કાઉનટર પર બીલ ચુકતે કરી. પિતાનો હાથ પકડી બહાર જવા ડગલું ભરે છે ત્યારે પિતા જરા મોટા અવાજથી બોલે છેં, “બેટા તું ભુલમાં અહી કશુક મુકીને જાય છે?”

પુત્રનો હાથ તરત પેન્ટના અને શર્ટના ખિસ્સામાં જાય છે, ચાવી અને ફોન સલામત હોવાની ખાતરી કરીને જવાબ આપે છેં, “પપ્પા હુ કશું મુકીને જ તો નથી”

વૃધ્ધ પિતા કહે છે બેટા તુ અહી બેઠેલા દરેક યુવાન પુત્ર માટે એક પાઠ અને ઘરડા થનાર પિતા માટે એક આશા મુકીને જાય છેં!

દોસ્તો આ સરસ મજાની પોસ્ટ ગમે તો જરૂર તમારા સગા સબંધી સાથે જરૂર શેર કરજો.

Source: Whatsapp

Comments
Loading...