સુવાક્ય સંગ્રહ,

કોણ કહે છે કે અમે ખોટું ના બોલીઅે,
એક વાર “કેમ છો?”પૂછી તો જુઓ!!

તમને આ પસંદ પડ્યુ હોય તો શેર કરજો…
ગમે તો શેર કરજો…
Comments
Loading...